Krydderhagen Haslelinje
Krydderhagen 2019
Krydderhagen er en del av HasleLinje, et nytt boligområde på Hasle, sentralt plassert mellom Løren, Frydenberg og Økern. Utviklingen av HasleLinje startet i 2007, og nå er utbyggingsfasen godt i gang. Her blir det om ikke lenge et spennende område med boliger, næringsbygg, matbutikk, kaféer og en rekke andre servicetilbud. Dette kommer i tillegg til Hasle/Økernområdets rike tilbud innen offentlig og privat service; allerede i dag fi nnes barnehager, skoler, butikker, spisesteder, idrettshaller og mye mer, i Krydderhagens umiddelbare nærhet.

Den nye T-baneringen

HasleLinje ligger nær et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt: T-banen går forbi på østsiden, med to stasjoner i gåavstand – Hasle Torg og Økern. I tillegg kommer den nye Løren stasjon som skal knyttes til T-baneringen og blir nærmeste nabo til Krydderhagen. Fra Økern går det busslinjer i alle retninger, også Flybussen har to lokale holdeplasser. HasleLinje har lagt til grunn en høy miljøprofi l, og planlegging, prosjektering og bygging blir vurdert i miljøsammenheng.

Oslos mest spennende område

Fremover vil hele området gjennomgå en fullstendig forvandling, og Økernområdet er kanskje landets aller mest spennende byutviklingsprosjekt. Dette vil bli et av Oslos mest attraktive steder med et rikt og mangfoldig tilbud: Her kommer over 150 butikker av alle slag, kulturaktiviteter, restauranter og kaféer, offentlig service, helse- og rekreasjonstilbud. Planene inkluderer kino, bibliotek, en ny mathall, musikkskole, hotell og et stort innendørs badeland – for å nevne noe. Alt dette vil bli nennsomt plassert i en åpen bystruktur med store utearealer og romslige torg, møteplasser og flotte grøntarealer.

Glad i naturen?

Med offentlig transport er det en lek å ta seg til både marka og sjøen, og det går en fin turvei fra Løren til Grefsenkollen/marka. Hele Økern/Hasle-området er i rivende utvikling, og mye er allerede på plass. I Krydderhagens nabobygg er man i ferd med å omforme Vinmonopolets gamle hovedkvarter til et hyggelig nærsenter med dagligvarebutikk, forretninger og andre servicetilbud.