Hovinbyen skrider frem - på tegnebrettet

Hovinbyen skrider frem - på tegnebrettet

Vinnerne av arkitektkonkurransen for Hovinbyen er kåret:

Rydd opp i veisystemet, fjern Ulvensplitten og å legge til rette for syklende, gående og kollektivtrafikk i stedet for å investere i tunneler, er forslag som applauderes av juryen.

Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle skal smelte sammen og bli til Hovinbyen. fjor høst inviterte PBE arkitekter fra hele Norden til å komme med ideer til hvordan bydelen skal utvikles. 21 forslag har kommet inn.

Juryen har plukket ut fire vinnere. To av forslagene dreier seg om strategien for hele området. De andre to har konsentrert seg om utformingen av de ulike byområdene. Vinnerne ble offentliggjort i Oslo rådhus onsdag 17. mars.

Rydd opp i trafikkløsningene

«En viktig forutsetning for å få til en fremtidsrettet by er en opprydning i fortidens trafikkløsning», skriver juryen i sin anbefaling til PBE.

Videre foreslår de:

Stram inn Alnabruterminalen

* For å få til en god utvikling av området må terminalfunksjonene på Alnabruterminalen fortettes og logistikkbedriftene lokaliseres. Det må også ryddes opp i veisystemet.

* Miljøbelastningen fra de store infrasrukturanleggene må reduseres.

* Barrièrene må minskes. Fremfor å legge enorme investeringer i tunnelløsninger som tilsynelatende "fjerner problemet", må man tilrettelegge for gående og syklende og investere i infrastruktur for kollektivtrafikk.Strup biltrafikken – fjern Ulvensplitten

* Biltrafikken må strupes og reduseres fremfor å gjemmes bort. Eksempelvis kan Ulvensplitten fjernes.

* Det må etableres et finmasket nett av gater og grøntforbindelser som knytter Hovinbyen sammen og lager effektive løsninger til indre by for myke trafikanter.

* Urbane og grønne nettverk må kobles sammen, slik at de virker sammen.

* Åpning av Hovinbekken og videreutvikling av Alnaelva trekkes frem som viktige miljø- og landskapstiltak.

Valle Hovin som aktivitetsområde

* Valle Hovin kan med sine viktige idrettsanlegg og aktivitets- og rekreasjonstilbud bli Hovinbyens sentrale parkområde.Skap landemerker flere steder

* Noen steder må velges ut og utvikles med høyere tetthet. Økern peker seg ut som et bydelssentrum i Hovinbyen. Tyngdepunktene (bydelssentrene) kan ha landemerker som bidrar til å øke områdets attraktivitet.

Staten må på banen

* Groruddalen påføres store miljøbelastninger fra gjennomgangstrafikk, tungtransport og avfallshåndtering. Staten må bidra med betydelige investeringer for å redusere miljøbelastningen.

* Finn en ny byform – dette er nybrottsarbeid. Det finnes ikke tilsvarende i Europa.Mener Hovinbyen kan bli et forbildeprosjekt

- Dette er en helt ny type transformasjon. Havnebyen i Hamburg er den største transformasjonen i Europa, så langt. Hovinbyen er like stor, men har en helt annen type kompleksitet. Her har Oslo kommune en anledning til å gå i front; Hovinbyen kan bli et forbildeprosjekt for hele Europa, sier sivilarkitekt og instituttleder ved Design og arkitekturhøyskolen i Oslo Marianne Skjulhaug, som har ledet juryen.

Juryen anbefaler at PBE tar de fire vinnerne med når de nå skal arbeide videre med å utvikle et planforslag.

- Dere trekker frem Ulvensplitten som eksempel på noe som kan fjernes. Hvor skal man gjøre av trafikken?

- Det vanskelige her er jo at fortidens trafikkløsninger ødelegger. Juryen er jo ikke trafikkeksperter, men trafikksystemet må definitivt utredes grundig. Vi i juryen tror imidlertid at det kan ligge en smart løsning i å fjerne Ulvensplitten, slik den ligger i dag. Det vil et redusere støy- og luftkvaliteten for dem som bor i dette området radikalt og gi stor effekt miljømessig, sier Skjulhaug.

Nå skal PBE jobbe videre med vinnerforslagene.

- Arkitektene har gitt oss et spekter av mulige løsninger. Materialet fra disse fire vinnerne gir oss grunnlag til å gå videre med de prinsipielle valgene for Hovinbyen, sier byplansjef Ellen de Vibe.

PBE skal nå sy sammen et planforslag for Hovinbyen. Planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn etter sommerferien.

- Nå skal vi videreutvikle de beste ideene fra de fire forslagene og ferdigstille en strategisk plan for Hovinbyen i løpet av høsten, sier de Vibe.Artikkel hentet fra osloby.no
Arkiv
Krydderhagen - Et moderne nybyggprosjekt på Hasle. Ved å melde interesse får du informasjon og nyheter rundt utviklingen av prosjektet
Skriv ut

Relatert

Omregulering av Haslevangen 14
Omregulering av Haslevangen 14

Haslevangen 14, også kalt Oras-bygget, har andre eiere enn Krydderhagen. Disse eierne ønsker nå å omregulere eiendommen til et rent bolig prosjekt

Les mer
Nye planer for utviklingen av Bygg01
Nye planer for utviklingen av Bygg01

I det nye Bygg01 prosjektet er man i ferd med å omforme Vinmonopolets tidligere tapperi og lagerbygg til et boligbygg over 6 etasjer. Det jobbes med en løsning der store deler av de indre arealene i bygget rives og erstattes med et påbygg på inntil 3 etasjer i kransen rundt.

Les mer


ØNSKER DU PRIVAT VISNING?

Hvis du ønsker en privat visning utenom visningssenterets åpningstider kan du bestille det. Send inn skjemaet og en av våre meglere vil ta kontakt med deg for å avtale tid.
Navn*
Etternavn*
Mobil*  
E-post*    
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
loader