Nye planer for utviklingen av Bygg01

Nye planer for utviklingen av Bygg01

Hovedbygget på Hasle - Bygg01

Historie
Bygg 01 var Vinmonopolets hovedanlegg fra 1933–2011. Da det sto ferdig, var det Nordens største bygning. Bygget er på 50.000 kvadratmeter og er konstruert som en lagerbygg der hovedfunksjonen var lager.

Bygget har monumentale fasadene nesten uten vinduer og er konstruert for å bære store laster med en bærestruktur bestående av stålsøyler. Alle fasader på bygget er etter anmodning fra byantikvaren i Oslo gjort bevaringsverdig.

Utviklingen av bygget er en utfordrende oppgave og har nå pågått i flere år. En av flere utfordringer med bygget er den dype bygningskroppen, dette gjør at bygget vanskelig å bruke med dagens dagslyskrav. Höegh Eiendom ser imidlertid viktigheten av å få til en god utvikling av anlegget og det historiske bygget vil være en viktig miljøskaper også i det nye Hasle Linje området.

Nye Bygg01
I det nye Bygg01 prosjektet er man i ferd med å omforme Vinmonopolets tidligere tapperi og lagerbygg til et boligbygg over 6 etasjer. Det jobbes med en løsning der store deler av de indre arealene i bygget rives og erstattes med et påbygg på inntil 3 etasjer i kransen rundt. Det er også under planlegging å etablere en grønn park inne i bygget som blir bundet sammen med Krydderhagens utearealer.

Den endelig utformingen av dette prosjektet er ikke klart, men etter en arkitektkonkurranse og flere samtaler med offentlige myndigheter ser vi nå konturene av ett nytt påbygg.

Höegh Eiendom vil i de nærmeste 6 måneden jobbe tett med Kristin Jarmund Arkitekter for å videreutvikle konseptet for bygget. I tillegg til boliger i bygget vil byggets første etasje utvikles til et særpreget nærsenter med dagligvarebutikk, serveringssteder og andre servicetilbud.

Handelsutviklingen og den store parken inne i bygget vil tilføre ytterligere kvaliteter også til Krydderhagen Det er forventet at Bygg01 kan være godkjent og klart til salgstart i løpet av 2016.

Hva skal Bygg01 tilføre området
 • Miljøskaper og «megler» mellom bolig og næringsdelen
 • Vitaliserer området – 07-23 – med viktige fasiliteter som:
 • Et utviklet B01 er viktig miljøskaper med historisk arkitektur og bidrar med urbane kvaliteter
 • Servering og service vil bidra til å gjøre område attraktivt for nabolaget
 • B01 skal være et unikt bolig,- og handels produkt

Trykk på bildene for større bilder.

 


Bygg01 oppsummert


Utomhusarealer

 • Handelstorg mot syd
 • Hage/ Park mot nord
 • Åpner utearealer, binder bygget sammen med Krydderhagen
 • Sikrer sambruk av torg og hage med Krydderhagen
 • God kvalitet i utearealer urbant og grønt
 • Inngang til torget via historisk hovedinngang

Kort byggningsbeskrivelse
 • Innenfor dagens høydebegrensninger
 • Reparere hele vestfasden
 • Stramt påbygg i «lette» materialer
 • Påbygg i 3 etg på der første etasje er inntrukket
 • Øvrige etasjer inntrukket ca. 1,5 meter fra alle fasader
 • 5 leiligheter rundt hver trappeoppgang
Solstudie


Arkiv
Krydderhagen - Et moderne nybyggprosjekt på Hasle. Ved å melde interesse får du informasjon og nyheter rundt utviklingen av prosjektet
Skriv ut

Relatert

Omregulering av Haslevangen 14
Omregulering av Haslevangen 14

Haslevangen 14, også kalt Oras-bygget, har andre eiere enn Krydderhagen. Disse eierne ønsker nå å omregulere eiendommen til et rent bolig prosjekt

Les mer
Salgsstart - Koriander Hus B1 & B3
Salgsstart - Koriander Hus B1 & B3

Hus B1 og B2 nå blir nå lagt ut for salg! Byggene inneholder 2-, 3- og 5-roms leiligheter, fra 50 til 134 kvm. Disse to byggene utgjør det siste salgstrinnet i byggetrinn Koriander. Les mer om visningssenterets åpningstider og finn din leilighet her!

Les mer


ØNSKER DU PRIVAT VISNING?

Hvis du ønsker en privat visning utenom visningssenterets åpningstider kan du bestille det. Send inn skjemaet og en av våre meglere vil ta kontakt med deg for å avtale tid.
Navn*
Etternavn*
Mobil*  
E-post*    
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
loader