Personvernerklæring
Sist oppdatert: 27/07.2018

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.
Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy.

Ved å kjøpe, og bruke, Höegh Eiendom sine produkter og tjenester, bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

BRUK AV SKJEMAER PÅ DENNE NETTSIDEN

Denne nettsiden har flere skjemaer. Personlig data lagt igjen i disse skjemaene vil kun bli brukt til det behandlingsgrunnlag som fremgår av skjemaet. Eksempelvis: Kontaktskjemadata vil kun bli brukt til å kontakte kunde om forespørsel lagt inn i skjemaet.
 

UNDERLEVERANDØRER

Höegh Eiendom benytter kun underleverandører både i og utenfor EU som er GDPR godkjente. Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan alikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger hentes inn for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.
Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.
Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS.

Innsyn og retting
Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Dette gjøres ved å kontakte vår support og kan tilsendes som PDF til deg på epost. Data vi kan ha lagret inkluderer:

Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og postadresse
Innloggings- og brukerinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker ID
Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsdato
Betalings- eller kredittkort informasjon
Bilder/fotografier og videoer
Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookiepreferanser


For mer informasjon se vår Cookie Policy

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for slettes. VI lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.
 

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET

VI lagrer all data samlet inn på trygge servere med kryptert adgangskontroll. Nivået av både kryptering og sikringer er i tråd med gjeldende bransjestandard og reglement.
 

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Ingen av Höegh Eiendom sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Höegh Eiendom 
sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis under noen omstendigheter.
I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.
 

LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER OG TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger. 
 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Kunden aksepterer at Höegh Eiendom forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen:
Höegh Eiendom plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.
Skriv ut